Trang chủ       :       Sản phẩm       :       Dịch vụ       :       Khách hàng       :       Liên hệ       :       Support        

  Quản lý xếp dỡ container

  Quản lý khai thác Cảng biển

  Quản lý tài chính kế toán

  Quản lý nhân sự tiền lương

  Quản lý vật tư hàng hóa

  Quản lý nhân sự và BHXH

  Quản lý bảo hiểm xã hội

 
 

F.AMS - PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

F.AMS (FBsoft - Acounting Management System) là phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý kế toán tài chính của các doanh nghiệp có qui mô lớn, vừa và nhỏ. Doanh nghiệp có thể lựa chọn từng phân hệ sử dụng phù hợp với qui mô của mình. Đặc biệt ứng dụng rất hiệu quả cho mô hình doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên và đa ngành.

 Mục tiêu

 • Tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực cho công tác kế toán.

 • Kiểm soát tốt tình hình kế toán tài chính của doanh nghiệp.

 • Giúp lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định kịp thời và chính xác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Là nguồn động lực nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

 Đặc điểm

F.AMS được thiết kế trên mô hình Client/Server:

 • Giải quyết vần đề cơ sở dữ liệu lớn.

 • Máy tính chủ (Server) : Windows Server 2K

 • Database server: SQL Server 2K

 • Các trạm làm việc (Workstation) : Windows XP/2K

Tính chính xác, nhanh chóng và đồng bộ:

 • Kiểm soát toàn vẹn và liên cơ sở dữ liệu.

 • Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán.

 • Xử lý danh mục chung toàn tổ chức.

 • Nhân bản để tham chiếu danh mục cục bộ, giảm tắc nghẽn đường truyền.

Tính phân cấp, bảo mật cao:

 • Phân quyền cho mỗi người sử dụng trên từng chức năng của hệ thống.

 • Phân quyền cập nhật và khai thác số liệu trên Database server, do đó số liệu kế toán được bảo mật rất chặt chẽ.

 • Ghi nhận, theo dõi lịch sử cập nhật số liệu.

An toàn dữ liệu:

 • Tiện ích Backup Restore Database tự động theo lịch hẹn.

 • Tự động cắt số liệu lịch sử theo qui định đặt ra để tăng khả năng truy cập.

 • Có nhật ký an ninh theo dõi mọi hoạt động thao tác trên cơ sở dữ liệu.  

 

 Chức năng

Kế toán vốn bằng tiền: 

 • Theo dõi và hạch toán các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

 • In trực tiếp chứng từ thu chi theo mẫu từ chương trình. In sổ quỹ tiền mặt, tiền gởi, chứng từ phát sinh, các bảng kê, nhật ký chứng từ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Kế toán công nợ

 • Theo dõi và hạch toán các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng.

 • Theo dõi được hạn mức công nợ, tuổi nợ chi tiết cho từng khách hàng.

 • In ấn bảng thông báo nợ, chứng từ chưa thanh toán dứt điểm, sổ chi tiết và tổng hợp công nợ, bảng kê đối chiếu công nợ...

Kế toán tài sản cố định

 • Quản lý tài sản cố định và tăng giảm theo nhiều hình thức.

 • Quản lý theo từng đối tượng sử dụng, loại tài sản, nguồn vốn.

 • Tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính.

 • In trực tiếp thẻ theo dõi tài sản cố định, báo cáo theo nhiều hình thức như đơn vị sử dụng, loại tài sản, ngồn vốn, in khấu hao cơ bản, kiểm kê tài sản, thuyết minh tăng giảm.

Kế toán vật tư và tồn kho: 

 • Theo dõi và hạch toán các chứng từ nhập kho, xuất kho, chuyển kho nội bộ và kiểm kê đánh giá tồn kho.

 • Tính giá tồn kho theo phương pháp FIFO, LIFO, đích danh, hay bình quân gia quyền.

 • Theo dõi được lượng hàng hóa tồn kho vượt mức tối đa, và nhỏ hơn mức tối thiểu cho từng mặt hàng.

 • Thống kê nhập xuất tồn kho tức thì. Lập các báo cáo chi tiết chứng nhập xuất kho, thẻ kho, tồn kho theo từng kho hay toàn doanh nghiệp, theo từng tài khoản, mã hàng.

Kế toán thuế VAT: 

 • Theo dõi và hạch toán thuế VAT đầu vào, đầu ra.

 • Lập các bảng kê thuế, tờ khai thuế, quyết toán thuế và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách với Nhà Nước.

Kế toán doanh thu bán hàng:

 • Theo dõi và hạch toán doanh thu bán hàng, hàng bán trả lại, hàng gởi đi bán...

 • Phân tích doanh thu theo nhiều loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh, theo khoản mục.

Kế toán chi phí và giá thành: 

 • Theo dõi và hạch toán các khoản chi phí theo từng sản phẩm dịch vụ, công trình chi tiết đến từng yếu tố chi phí.

 • Phân bổ chi phí mềm dẻo và theo nhiều tiêu thức.

 • Theo dõi và hạch toán các khoản chi phí phân bổ dần.

 • Lập các báo giá thành, tính chi phí cho từng sản phẩm dịch vụ hoàn thành, dỡ dang và tự động cập nhật giá vốn hàng bán.

Kế toán tổng hợp: 

 • Lập các bút toán kết chuyển tự động như: kết chuyển chi phí, kết chuyển doanh thu, kết chuyển lãi, lỗ, kết chuyển chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

 • In ấn sổ cái chi tiết, tổng hợp, cân đối số phát sinh, nhật ký chung.

 • Báo cáo cân đối tài khoản, cân đối kế toán và các báo cáo tài chính. Cho phép thiết lập công thức tính toán động khi in các báo cáo tài chính.

 • Công cụ khóa sổ cuối kỳ, chuyển số dư, theo dõi và  duyệt chứng từ.

 

 

 

     

Mọi chi tiết xin liên hệ về: 

Địa chỉ: 328-330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3620 2818

Email: fbsoftco@yahoo.com