Trang chủ       :       Sản phẩm       :       Dịch vụ       :       Khách hàng       :       Liên hệ       :       Support        

  Quản lý xếp dỡ container

  Quản lý khai thác Cảng biển

  Quản lý tài chính kế toán

  Quản lý nhân sự tiền lương

  Quản lý vật tư hàng hóa

  Quản lý nhân sự và BHXH

  Quản lý bảo hiểm xã hội

 
 

WHAT's NEW?

Cung cấp giải pháp, xây dựng  phần mềm ứng dụng trên  máy tính cầm tay (Pocket PC, Hand Held computer, Palm, PDA) ứng dụng trong các  lĩnh vực: quản lý container, quản lý kho hàng,  ứng dụng  menu điện tử trong nhà hàng khách sạn. 

F.PMS Light

Giải pháp chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý  Nhân sự và đóng Bảo hiểm xã hội. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và thường xuyên biến động

 

Các sản phẩm chính của công ty

F.CMS

Phần mềm quản lý xếp dỡ giao nhận container. Quản lý toàn bộ qui trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cảng chuyên dụng container, Cảng ICD (Inland Clearance Depot), Depot container, repair container và hoạt động giao nhận ngoại thương của các đại lý, hãng tàu kinh doanh vận chuyển container.

F.SPM

Phần mềm quản lý khai thác cảng biển. Quản lý toàn bộ qui trình sản xuất kinh doanh kép kín từ khâu tiếp thị tìm kiếm khách hàng, lập kế hoạch xếp dỡ khai thác tàu, bến bãi, tính cước phí giao nhận hàng hóa cho đến khâu hạch toán kế toán theo dõi doanh thu, quản lý báo cáo tại các cảng biển.

F.AMS

Phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý kế toán tài chính của các doanh nghiệp có qui mô lớn, vừa và nhỏ. Doanh nghiệp có thể lựa chọn từng phân hệ sử dụng phù hợp với qui mô của mình. Đặc biệt ứng dụng rất hiệu quả cho mô hình doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên và đa ngành.

F.PMS

Giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

F.GMS

Phần mềm quản lý nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa, cân đối vật tư và kế hoạch sản xuất cho các doanh nghiệp

F.SMS

Phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý thu bảo hiểm xã hội.