Trang chủ       :       Sản phẩm       :       Dịch vụ       :       Khách hàng       :       Liên hệ       :       Support        

  Quản lý xếp dỡ container

  Quản lý khai thác Cảng biển

  Quản lý tài chính kế toán

  Quản lý nhân sự tiền lương

  Quản lý vật tư hàng hóa

  Quản lý nhân sự và BHXH

  Quản lý bảo hiểm xã hội

 
 

F.SMS - PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

F.SMS (FBsoft - Social Security Management System) là phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý thu  bảo hiểm xã hội. Cấp sổ Bảo hiểm xã hội và cấp thẻ Bảo hiểm y tế. 

 Mục tiêu

 • Quản lý chặt chẽ qui trình thu bảo hiểm xã hội thống nhất trong toàn hệ thống.

 • Quản lý chặt chẽ qui trình đối chiếu, quyết toán thu với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất toàn hệ thống. Chia sẻ thông tin cho các bộ phận phòng ban chức năng có liên quan

 Đặc điểm

F.SMS được thiết kế trên mô hình Client/Server:

 • Giải quyết vấn đề cơ sở dữ liệu lớn.

 • Máy tính chủ (Server): Windows Server 2K

 • Database Server : SQL Server 2K

 • Các trạm làm việc (Workstation): Windows XP/2K

Tính chính xác, nhanh chóng và đồng bộ:

 • Các máy trạm triển khai tại các phòng ban quản lý thu.

 • Số liệu được cập nhật và xử lý kịp thời, đồng bộ thống nhất xuyên suốt trong toàn hệ thống.

 • Các báo cáo, thống kê nhanh chóng, kịp thời tại mọi thời điểm và mang tính chính xác cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu các chi phí không cần thiết.

Tính phân cấp, bảo mật cao:

 • Phân quyền cho mỗi người sử dụng trên từng chức năng của hệ thống.

 • Phân quyền cập nhật và khai thác số liệu trên Database server.

 • Ghi nhận, theo dõi lịch sử cập nhật số liệu.

An toàn dữ liệu:

 • Tiện ích Backup Restore Database tự động theo lịch hẹn.

 • Có nhật ký an ninh theo dõi mọi hoạt động thao tác trên cơ sở dữ liệu.

 

 Chức năng

Phân hệ quản trị hệ thống:

 • Quản lý các thành phần chức năng, bảo mật phân quyền hệ thống, nhật ký thao tác dữ liệu và giao dịch trong toàn bộ hệ thống. 

 • Hệ thống tích hợp chặt chẽ những tính năng ưu việt được thiết kế sẵn trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu để đem lại những công cụ quản trị hệ thống hiệu quả, an toàn trong vận hành.

Phân hệ danh mục dùng chung:

 • Quản lý các danh mục tập trung và xuyên suốt toàn hệ thống.

 • Các danh mục dùng chung sẽ được phân quyền chi tiết cho từng bộ phận chức năng, đảm bảo nguyên tắc duy nhất mã trong danh mục, gợi nhớ và quản lý thống nhất trong toàn doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác thống kê một cách nhanh chóng và chính xác.

Phân hệ quản lý thu bảo hiểm xã hội: 

 • Quản lý quy trình tiếp nhận hồ sơ giao dịch của đơn vị sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội, ghi nhận lại thời gian đơn vị đến giao dịch, thời gian giải quyết trả hồ sơ.

 • Quản lý cấp phát số sổ, giao nhận sổ, duyệt sổ, đổi sổ, hủy sổ, cấp lại sổ cho người lao động, thu hồi thẻ BHYT.

 • Quản lý đầy đủ thông tin hồ sơ cá nhân của người lao động

 • Quản lý quá trình tăng giảm, thay đổi hoặc điều chỉnh mức lương tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

 • Quản lý thu theo nhiều loại ngoại tệ và nhiều hình thức tham gia (Hệ số lương, mức lương, mức đóng theo năm)

 • Quản lý chi tiết các đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc như: đại biểu HĐND đương nhiệm, thân nhân sĩ quan, người có công với cách mạng, người nghèo, nạn nhân chất độc hóa học, lưu học sinh. Các đối tượng này được quản lý phân loại đóng theo mức tiền cố định, hay đóng theo mức lương tối thiểu.

 • Quản lý hồ sơ quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (xác nhận thường xuyên, xác nhận ốm đau, thai sản, bảo lưu, giải quyết các chế độ hưởng trợ cấp, chuyển tỉnh...)

 • Quản lý chặt chẽ qui trình đối chiếu, quyết toán thu với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.

 • Quản lý chặt chẽ qui trình quyết toán 2% tạm ứng để lại đơn vị

 • Đáp ứng các yêu cầu quản lý và mẫu biểu báo cáo theo quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21/02/2008 của BHXH Việt Nam

Phân hệ quản lý in cấp sổ thẻ: 

 • Quản lý in và cấp sổ Bảo hiểm xã hội

 • Quản lý in và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người lao động

Phân hệ quyết toán thu bảo hiểm xã hội:

 • Quản lý công tác đối chiếu thu từ nguồn số liệu quản lý thu đối tượng tham gia và nguồn số liệu thu thực tế từ phòng Kế hoạch tài chính

 • Quản lý chứng từ điều chỉnh số phải thu, điều chỉnh số đã thu của đơn vị. Hệ thống cho phép thêm, hiệu chỉnh, tách chứng từ thu, điều chỉnh chứng từ thu của các quý trước khi thực hiện quyết toán thu cho đơn vị

 • Quản lý hồ sơ xác nhận số thu đã qũy hưu trí, số đã thu bảo hiểm y tế, số đã chi dưỡng sức cho các đơn vị tham gia

 • Quản lý và tự động lập thông báo nợ bảo hiểm xã hội cho các đơn vị tham gia. Xác định chính xác thời gian đơn vị đã thanh toán đủ tiền nợ bảo hiểm xã hội

 • Hệ thống cung cấp các công cụ khoá sổ phát sinh thu đối tượng, khoá sổ duyệt quyết toán thu, bảo đảm các báo cáo tổng hợp chính xác và xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống

 • Hệ thống hỗ trợ công cụ cập nhật báo cáo tổng hợp 10-TBH từ các đơn vị bảo hiểm xã hội quận huyện và cơ sở dữ liệu tập trung tại văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện báo cáo tổng hợp 11-TBH toàn tỉnh

Công cụ tiện ích:

 • Hệ thống cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ công tác quản lý: xem toàn bộ quá trình tham gia, tình hình thai sản, ốm đau của người lao động, tình hình quyết toán của đơn vị,

 • Hệ thống hỗ trợ cập nhật số liệu tăng giảm, điều chỉnh mức lương của người lao động từ file định dạng Excel

Phân hệ báo cáo thống kê: 

    Biên nhận giao nhận hồ sơ tăng giảm lao động

    Phiếu báo duyệt sổ, Phiếu giao sổ, Phiếu đổi sổ

    Biên bản hủy sổ BHXH, Biên bản thu hồi sổ BHXH

    Biên bản giao nhận sổ BHXH, thu hồi thẻ BHYT

    Tờ khai tham gia BHXH - Mẫu 01-TBH

    Biểu mẫu 02a-TBH, 02b-TBH, 03a-TBH, 03b-TBH

    Biểu mẫu tổng hợp quỹ lương và mức đóng 04a-TBH

    Phiếu điều chỉnh - Mẫu 04b-TBH

    Danh sách đối tượng tham gia BHXH, BHYT

    Báo cáo xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH

    Biên bản hiệu chỉnh, điều chỉnh, tách UNC

    Sổ chi tiết thu BHXH - Mẫu 07-TBH

    Thông báo kết quả nộp BHXH - Mẫu 08-TBH

    Báo cáo tổng hợp thực hiện thu BHXH - Mẫu 10-TBH

    Báo cáo tổng hợp thực hiện thu BHXH - Mẫu 11-TBH

    Báo cáo thông báo nợ

    Báo cáo thu BHXH theo đơn vị

    Báo cáo tổng hợp thu theo khối quản lý

    Báo cáo dự kiến kế hoạch thu theo năm

    Báo cáo thống kê lương bình quân

    Báo cáo thống kê số nợ của đơn vị

    Báo cáo thống kê tăng giảm số lượng đơn vị tham gia

    Báo cáo thống kê tăng giảm số lượng lao động

 

Triển khai phần mềm SMS 6.0 cho BHXH Việt Nam

    Công ty Tứ Huynh đã phối hợp cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, cấp sổ Bảo hiểm Xã hội và cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Phiên bản SMS 6.0 áp dụng các qui trình nghiệp vụ qui định tại quyết định 1111/QĐ-BHXH và quyết định 1518/QĐ-BHXH cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thành phố :

Đợt 1 : 29/10/2012 - 31/10/2012 tại Tỉnh Phú Yên. Tham gia hội nghị tập huấn có 32 đơn vị BHXH các tỉnh khu phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Đợt 2 : 12/11/2012 - 14/11/2012 Tại Hà Nội.  Tham gia hội nghị tập huấn có 31 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh tới dự và chủ trì hội nghị

  Triển khai phần mềm SMS 5.0 cho BHXH Việt Nam

     Từ 17/09/2009 - 02/10/2009 Công ty Tứ Huynh đã phối hợp cùng Ban cấp sổ thẻ, Ban Thu và Trung tâm thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, cấp sổ Bảo hiểm Xã hội và cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Phiên bản SMS 5.0 bổ sung phân hệ quản lý thu bảo hiểm thất nghiệp và cấp thẻ BHYT với mã thẻ mới 15 ký tự theo quyết định 1071/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thành phố :

Đợt 1 : 17/09/2009 - 19/09/2009 tại BHXH Tỉnh Vĩnh Long. Tham gia hội nghị tập huấn có 21 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực miền tây và miền đông nam bộ

Đợt 2 : 23/09/2009 - 25/09/2009 Tại BHXH Tỉnh Quảng Bình.  Tham gia hội nghị tập huấn có 21 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên

Đợt 3 :30/09/2009 - 02/10/2009 Tại BHXH Tỉnh Thái Nguyên. Tham gia hội nghị tập huấn có 21 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực phía Bắc

Giám đốc trung tâm thông tin BHXH Việt Nam - Nguyễn Viết Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Triển khai phần mềm SMS 4.0 cho BHXH Việt Nam

     Từ 25/03/2009 - 09/04/2009 Công ty Tứ Huynh đã phối hợp cùng Ban cấp sổ thẻ, Ban Thu và Trung tâm thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, cấp sổ Bảo hiểm Xã hội và cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Phiên bản SMS 4.0 bổ sung phân hệ quản lý thu BHXH tự nguyện và in sổ thẻ cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thành phố :

Đợt 1 : 25/03/2009 - 27/03/2009 tại BHXH thành phố Hải Phòng. Tham gia hội nghị tập huấn có 25 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực phía Bắc

Đợt 2 : 01/04/2009 - 03/04/2009 Tại BHXH Tỉnh An Giang.  Tham gia hội nghị tập huấn có 20 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực miền tây và miền đông nam bộ

Đợt 3 : 07/04/2009 - 09/04/2009 Tại BHXH Tỉnh Gia Lai. Tham gia hội nghị tập huấn có 18 đơn vị BHXH các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Đình Khương phát biểu khai mạc Hội nghị

Mọi chi tiết xin liên hệ về: 

Địa chỉ: 328-330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3620 2818

Email: fbsoftco@yahoo.com